О удружењу

Националну асоцијацију Сеоски туризам Србије, 2002. године, основали су пружаоци услуга туризма на селу, окупљени у девет удружења. Данас удружење има преко 500 чланова.

2004.г. INternet Club је поставио презентација Selo.co.yu која је пројектована као база података укупне сеоске туристичке понуде Србије.

2005.г. у реализацију пројекта Промоције сеоског туризма у Србији, укључене су све општине и туристичке организације општина и градова у Србији које су имале туристичку понуду у својим селима.

2006.г. Преко 200 домаћинстава који су у бази података добија 90% гостију преко овог портала, што га чини једним од најуспешнијих пословних модела у руралном развоју Србије.

2007.г. Сајт посетило око 300.000 посетилаца што га чини једним од најпосећенијих туристичких сајтова у Србији.

Промоција сеоских домаћинстава на сајту Село.рс и информације за туристе су потпуно бесплатне.

Удружење је учествовала у организацији промоције сеоских домаћинстава на штанду Сеоски туризам Србије - Међународни сајам туризма у Београду 2008, 2009. и 2010. године.

Чланови удружења организовали су преко 30 семинара, округлих столова и радионица на теме развоја и промоције сеоског туризма у Србији.

Удружење је 2010 учествовала у организацији Првог конгреса сеоског туризма у Србији.

Сеоски туризам Србије је носилац активности пројеката које су, у циљу развоја руралног туризма у Србији, подржали: Европска унија, Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Светска туристичка организација (UNWTO), Амбасада Сједињених Америчких држава, Програм Уједињених нација за развој (UNDP)...

Туристичка организација Србије доделила је Сеоском туризму Србије Туристички цвет – највеће национално признање у туризму – у категорији Промоција Србије у електронским и штампаним медијима.

Захваљујући резултатима сајта Selo.rs, Нациинална асоцијација Сеоски туризам Србије је члан и активни представник Србије у Европској федерацији за развој руралног туризма EUROGITES.

 

Сеоски туризам Србије, Карађорђева 7, 14240 Љиг,  381 14 3445 242.

Покровитељи