Seoska domaćinstva u opštini Ljig

Seoska domaćinstva
 
 
 
Radojko Radisavljević, Veliševac 
  +381(0) 14 3443760 
  +381(0) 64 1194060
 
Goran Daničić, Rajac 
  +381(0) 14 80080
  +381(0) 14 80363 
  +381(0) 64 5273959
 
Dušan Saratlić, Šutci 
  +381(0) 14 3449902
  +381(0) 62 311502
 
Ljilja Milovanović, Kozelj 
  +381(0) 14 87194
  +381(0) 64 8719400
 
Rade Tomić, Šutci 
  +381(0) 14 89204 
  +381(0) 63 625001
 
Gordana Popović, Gukoš 
  +381(0) 14 289022 
  +381(0) 60 7210896
 
Dragutin Lomić, Belanovica 
 +381(0) 14 3449236 
 +381(0) 64 5550705
 
Mladen Draškić, Kadina Luka 
 +381(0) 014 289217 
 +381(0) 064 4542932
 
Bojan Kojić, Štavica  
 +381(0) 69 2333463
 
Vesna Sajić, Gukoš 
 +381(0) 14 3445454
 +381(0) 60 0885454
 
Dragana Smiljanić Ećimović, Slavkovica 
 +381(0) 14 80250   
 +381(0) 11 3085350 
 +381(0) 63 1815094
 +381(0) 64 5550705
 
 

Pokrovitelji