Контакт


Питајте нас, предложите сарадњу, јавите нам вест, укажите на проблем са власником или гостом...

Напомена: ово је страница за општи контакт аутора Село.рс сајта. Није намењена успостављању контакта или постављању питања ни једном појединачном смештају који је приказан на овом сајту. Сва питања у вези сваког појединачног смештаја можете поставити на страници са детаљима сваког конкретног смештаја.